10 skivettregler i alpinbakken

Følg disse reglene om skivett så blir alpinkjøringen tryggere både for deg og for andre i bakken. Ski- og snowboardkjøring er forbundet med en viss fare. Husk ditt ansvar og kjør under full kontroll.

1. Enhver skiløper må forholde seg slik at man ikke skader seg selv eller andre.

2. Alle må avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.

3. Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening.

4. Den som kommer bakfra, har ansvar for å unngå kollisjon.

5. Den som kjører inn i eller krysser en bakke, må påse at dette skjer uten fare. Det samme gjelder etter stans.

6. Stopp ikke på trange eller uoversiktlige steder.

7. En skiløper på vei oppover må bare benytte ytterkanten av bakken.

8. Skistoppere/fangremer er påbudt. Kontroller at bindingen er riktig innstilt.

9. Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Kilde: Skue Sparebank.